Сервис Uponor hider ком 2x
Infra Technology

Контакты Uponor Technology в Финляндии

Technology Sales Contacts

Uponor Infra Ltd, Technology
Uponor Infra Oy, Technology
Kappelinmäentie 240, P.O. Box 21,
FI-65101 Vaasa, Finland
Т +358 20 129 211
Ф +358 20 129 2096
machinery.vaasa@uponor.com
www.uponor.ru/technology

Марья Холопайнен
Ассистент по экспорту
Моб. +358 40 860 7138

The organisation of Uponor Infra Technology

Vice President
Jari Mylläri
jari.myllari@uponor.com

Marketing
Tapio Alanen
tapio.alanen@uponor.com

Franchising and Weholite licensing
Jari Mylläri
jari.myllari@uponor.com

Projects
Anders Nystrand
anders.nystrand@uponor.com

Patrick Jansson
patrick.jansson@uponor.com

Christian Glasberg
christian.glasberg@uponor.com

Russia
Marja Holopainen
marja.holopainen@uponor.com